Welcome to Avis

Zpráva o stavu vozidla

Vůz před a po vypůjčení

Chápeme, že starostlivost o pronajatý automobil nelze brát na lehkou váhu. Před cestou vám proto sestavíme Zprávu o stavu vozidla, kterou si přečtete a v případě spokojenosti přijmete. Při vrácení vozu pak na její základě posoudíme aktuální stav vozidla a případná vzniklá poškození.

Tento postup nám zaručuje přesný záznam o stavu vozidla před vaším odjezdem a po návratu a vám co nejbezstarostnější jízdu.
Zpráva o stavu pronajatého vozidla